علمی کاربردی تلاونگ
زهرا شوکتی
ادبیات

رزومه     پست ها
مهرداد مدیرصانعی
گروه کشاورزی

رزومه     پست ها
مژگان اصغری
گروه کشاورزی

رزومه     پست ها
سید جلال احمدی
گروه حسابداری

رزومه     پست ها
علی افشار
گروه کشاورزی

رزومه     پست ها
غلامرضا پیشکار
گروه کشاورزی

رزومه     پست ها
فرخ تلو حسيني
گروه مدیریت و حسابداری

رزومه     پست ها
روجا رودگری
گروه کشاورزی

رزومه     پست ها
معصومه شاکر
گروه مدیریت و حسابداری

رزومه     پست ها
فاطمه غلامی
کارشناسی حرفه ای بهداشت مواد غذائی با منشاء دامی

رزومه     پست ها
فائزه لطیفیان
گروه مدیریت

رزومه     پست ها
ابوذر کیهانیان
گروه مدیریت

رزومه     پست ها
رضا مستخدمی
گروه کشاورزی

رزومه     پست ها
سیما اسماعیلی
گروه حسابداری

رزومه     پست ها
مهدیس جمشیدی طهرانیان
گروه صنایع غذائی

رزومه     پست ها
امیررضا علیزاده مجد
کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

رزومه     پست ها
محمدرضا شیرازی
گروه کشاورزی

رزومه     پست ها
کاوان نیک دل
گروه کشاورزی

رزومه     پست ها
مرتضی شیرمحمدی
گروه مدیریت

رزومه     پست ها
کیومرث قهرمانی
گروه حسابداری

رزومه     پست ها
عبدالرضاشریفی
گروه مدیریت

رزومه     پست ها
مریم سهرابی
گروه مدیریت

رزومه     پست ها
خانم غیبی
گروه مدیریت

رزومه     پست ها
اصغر اسکندری
گروه حسابداری

رزومه     پست ها
اصغر اسکندری
گروه حسابداری

رزومه     پست ها
ارمغان ناصرترابی
گروه مدیریت و حسابداری

رزومه     پست ها
ورود به سیستم
در صورت نداشتن اکانت ثبت نام کنید.
رمز خود را فراموش کرده ام!