علمی کاربردی تلاونگ

بازدید درس کاربینی (کلیه رشته ها و گرایش ها) پنج شنبه مورخ 98/09/28 ساعت 9:45 صبح

به اطلاع دانشجویان ورودی مهر ماه 98 و تکمیل ظرفیت رشته های بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، مهندسی پرورش صنعتی طیور،انبار داری، حسابداری و مدیریت امور اداری ( کلیه رشته ها و گرایش ها) مقطع کاردانی و کارشناسی می رساند جهت بازدید درس کاربینی پنج شنبه مورخ 98/09/28 ساعت 9:45 صبح در مرکز تلاونگ حضور داشته باشند.( محل بازدید: شرکت روناک پروتئین)
 1398/09/23 -  شنبه 14:25      بازدید: 65


بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان ورودی مهرماه 98 و تکمیل ظرفیت رشته های بهداشت مواد غذایی با منشا دامی،مهندسی پرورش طیور، انبار داری، حسابداری، مدیریت امور اداری (کلیه رشته ها و گرایش ها) مقطع کاردانی و کارشناسی می رساند جهت  بازدید درس کاربینی پنج شنبه مورخ 98/09/28 ساعت 9:45 صبح در مرکز تلاونگ حضور داشته باشند.( مکان بازدید: شرکت روناک پروتئین) با توجه با اینکه جلسه بازدید درس کاربینی فقط یک بار صورت می گیرد، حضور کلیه دانشجویان الزامی است عدم حضور به منزله حذف درس مربوطه می باشد.فرم های مربوط به درس کاربینی را از سایت مرکز بخش راهنما و فرم ها پرینت نماییدو فرم تعهد کاربین را تکمیل و در جلسه بازدید به استاد مربوطه تحویل دهید. با تشکرورود به سیستم
در صورت نداشتن اکانت ثبت نام کنید.
رمز خود را فراموش کرده ام!